fact-info.az

2015-06-01 0 şərhlər admin Vebsaytlar

www.fact-info.az (Fakt Azərbaycan) saytı Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərir. Qarabağın və ümumilikdə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, dəyərləri və s. haqqında analitik yazılara, müsahibələrə və müasir gündəmlə bağlı xəbərlərə yer verilir. Dağlıq Qarabağın dünəni və bu ğününə həsr olunan məlumatların toplanması və bu sahədə tədqiqatların aparılması davam edir. 

Fikirlərinizi bizə bildirin

* Vacib sahə

Şərhlər (0)